Bản tin Khoa học và Đời sống số 02/2019 - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi

Sự kiện hoạt động
Liên hiệp Hội Quảng Ngãi - kết quả hoạt dộng qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.
Công tác Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Hoạt động nổi bật của Liên Hiệp Hội và các hội thành viên.
Diễn đàn trí thức
Nâng cao chỉ số PCI năm 2019 theo hướng nào ?
Vai trò của doanh nghiệp trong khởi nghiệp sáng tạo.
Nghiên cứu, ứng dụng
Thực hiện thành công mô hình sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh.
Phản ứng kháng bệnh đạo ôn và rầy nâu của một số giống lúa mới ở tỉnh Quãng Ngãi .
Sáng tạo và phổ biến kiến thức
Bệnh đốm trắng do vi rút ở tôm nuôi nước lợ ( White Spot Disease- WSD)- mối đe dọa lớn đối với nghề nuôi  tôm.
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trùn quế .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quãng Ngãi
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học , Đời sống, 02/2019, Liên hiệp, Hội KH&KT,Quảng Ngãi