Bản tin Khoa học và công Nghệ Vĩnh Long số 04/2019

Những vấn đề chung về quản lý
Định dạng về Hệ sinh thái khởi nghiệp Vĩnh Long
Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long .
Xúc tiến thương mại - đưa “Nông sản Vĩnh Long” hội nhập.
Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.
Nghiên cứu - Trao đổi
Nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ trong thời kỳ Cách mạng 4.0: Thực trạng và xây dựng cơ chế, chính sách.
Khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạp ở Vĩnh Long - Thực trạng và giải pháp.
Bài toán cho trái cây “đặc sản” - Thanh Trà.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phổ biến trong rau, củ tại tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)” .
Thành tựu khoa học công nghệ
Thành tựu khoa học và công nghệ từ góc nhìn kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long .
Cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và hướng phát triển bền vững.
Hiệu quả từ mô hình nuôi thủy đặc sản ứng dụng kỹ thuật tiến bộ.
Văn hoá - xã hội
Sáng tạo khoa học và kỹ thuật trong sinh viên, học sinh - Những kỹ năng cần thiết.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Bước đầu thu hoạch từ “Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
Hộp thư Ban Biên tập
xem chi tiết https://skhcn.vinhlong.gov.vn/content/ban-tin-khcn-so-04-2019

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công Nghệ, Vĩnh Long,04/2019