Bản tin Khoa học và công nghệ Vĩnh Long số 03/2019

Những vấn đề chung về quản lý
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Tỉnh Vĩnh Long triển khai xây dựng các mô hình thí điểm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019.
Vĩnh Long phát triển thủy sản theo hướng đa dạng hóa.
Thực trạng và giải pháp tăng cường ứng dụng và quản lý hoạt dộng khoa học- công nghệ huyện  Long Hồ năm 2017- 2019.
Kết quả bước đầu thực hiện Dự án" Xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018- 2020".
Nghiên cứu- Trao đổi 
Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Petrolimex.
Công ty TNHH Tuấn Hiền - đổi mới công nghệ, hướng tới công nghiệp 4.0
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học" Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long"
Thành tựu khoa học- công nghệ
Trồng hoa HuệTrâu trên nền đất lúa- Mô hình hiệu quả trong phát triển nông nghiệp tại thành phố Vĩnh Long.
Cải tiến quy trình ương giống cua đồng (Somanniathelphusa germaini)
Ứng dụng phần mềm AgriVinh Long1 hỗ trợ công tác quản lý, thống kê thông tin các vùng sản xuất.
Văn hóa- Xã hội 
Vai trò của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Sự hấp dẫn của điểm đến tác động đến dộng lực tìm kiếm sự mới lạ và sự hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái ở cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long.
xem chi tiếthttps://skhcn.vinhlong.gov.vn/content/ban-tin-khcn-so-03-2019

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,công nghệ, Vĩnh Long ,03/2019