Bản tin Khoa học và Công nghê Vĩnh Long số 02/2019

40 năm xây dựng và phát triển ngành KH&CN Vĩnh Long
40 năm hình thành và phát triển ngành KH&CN Vĩnh Long (1979 - 2019).
Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long - nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển.
Ấn tượng và kỷ niệm của một quá trình
Ứng dụng KH&CN để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long.
Khoa học và công nghệ là giải pháp quan trọng thực hiện cơ cấu lại ngành công thương hiệu quả và bền vững.
Khoa học và công nghệ đã góp phần làm nên sự khác biệt của Petrolimex Vĩnh Long.
Vai trò của các tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp - thành tựu và giải pháp cho tỉnh Vĩnh Long.
Đẩy mạnh liên kết giữa Sở KH&CN - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
xem chi tiết :http://skhcn.vinhlong.gov.vn/content/ban-tin-khcn-so-02-2019-40-nam-thanh-lap-nganh-khcn-vinh-long

ISSN: 
1859 -2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,Công nghê, Vĩnh Long ,02/2019