Bản tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long Số 02 - 2020

 Những vấn đề chung về quản lý
1. Chính sách hỗ trợ “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ông Nguyễn Văn Giới - P. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long)
2. Thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020 (Ông Đặng Phúc Hưng - TP. Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Vĩnh Long)
3. Vĩnh Long đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (Ông Nguyễn Văn La - P. Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL Vĩnh Long)
4. Sản xuất và kinh doanh nông sản - những quy định cần quan tâm (Ông Nguyễn Văn Liêm - P. Giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT Vĩnh Long);
5. Vĩnh Long triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg (Ông Trương Thanh Sử - P. Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long).
 Nghiên cứu - trao đổi
6. Đổi mới sáng tạo với khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp (TS. Trần Văn Thận - Chuyên viên cao cấp, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Cửu Long)
7. Vĩnh Long kích cầu tiêu dùng hiệu quả thông qua “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn” trong bối cảnh COVID-19 (Kim Chi, Mai Phương - Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương Vĩnh Long)
8. Mùa mưa đến: đề phòng giông, lốc xoáy để giảm thiểu thiệt hại (Ông Hà Thành Thặng - Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long).
Thành tựu khoa học - công nghệ
9. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ tại Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Ông Nguyễn Hữu Dùng - Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long)
10. Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái Thanh trà tỉnh Vĩnh Long” (Ông Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long).
 Văn hóa - xã hội
11. Đẩy mạnh kích cầu du lịch Vĩnh Long sau dịch COVID-19 (Hữu Thoại - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Long)
12. Tượng nữ thần Sarasvati (Đặng Văn Thắng - Trường ĐH Khoa học XH&NV TP. HCM; Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Lê Thị Quỳnh Trang - Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long).
13. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp báo chí (TS. Nguyễn Anh Hùng - TP. Hà Nội).

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
2
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ , Vĩnh Long, 02,2020