Bản tin Khoa học và Công nghê Vĩnh Long số 01/2019

Những vấn đề chung về quản lý
1.Kết quả 02 năm thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.
2.Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
3.Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long.
4.Nông nghiệp đô thị của Vĩnh Long ngày càng được đầu tư bài bản và hiệu quả hơn .
5.Ba tháng đầu năm 2019: Diễn biến khí tượng - thuỷ văn có lợi cho sản xuất nông nghiệp.
6.Đẩy mạnh kết nối cung cầu - hướng tiêu thụ hàng hoá nông sản tỉnh Vĩnh Long
Nghiên cứu - Trao đổi
7.Kinh nghiệm thúc đẩy tiêu thụ nông sản ở một số quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
8.Giải quyết nỗi lo thoái hoá đất của người dân vùng chuyên canh rau màu Ngãi Tứ - Tam Bình.
9.Một số kinh nghiệm về phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trong quá trình đổi mới.
10.Nghiên cứu về chuẩn mạng truyền thông công nghiệp Profinet.
11.Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long .
Thành tựu khoa học công nghệ
12.Nông dân Vĩnh Long với ứng dụng giá thể hữu cơ trên cây màu.
13.Ảnh hưởng của một số nấm men Saccharomyces cerevisiae đến một số chỉ tiêu chất lượng rượu vang khoai lang tím Nhật .
Văn hoá - xã hội
14.Kết quả 3 năm (2016 - 2018) thực hiện Mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.
15.Vĩnh Long chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù .
16.Người với người là tình thương và trách nhiệm .
 

ISSN: 
1859- 2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
2 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin , Khoa học , công nghê, Vĩnh Long, 1/2019