Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế số 09/2018

Hoạt động khoa học & công nghệ địa phương 
Kinh tế - xã hội toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 chuyển biến tích cực.
Thanh niên phải nắm bắt cơ hội để lập thân, lập nghiệp.
Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.
Ứng dụng nghề thủ công Mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang .
Leafpic-pro phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng cho smartphone.
Sử dụng lâm sản ngoài gỗ ở rừng tự nhiên để sản xuất  sản phẩm cao tinh dầu Sao La.
Các dự án, ý tưởng đạt giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế .
Đại hội tiền sử Ấn Độ- Thái Bình Dương lần 21: Nhiều nghiên cứu và phát hiện khảo cổ được công bố tại Huế.
Người "thổi hồn "cho cây 
Quy định bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thửa Thiên Huế .
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên tinh thần đổi mới,chia sẻ trách nhiệm.
Thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học.
Hoạt động khoa học và công nghệ  trong nước và quốc tế
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN : Đầu mối chuyển giao , ứng dụng công nghệ địa phương .
Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm hữu cơ : Tín hiệu vui cho doanh nghiệp và người tiêu dùng 
Các giải Nobel năm 2018 đã được vinh danh .

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
bản tin , Khoa học , Công nghệ , Thừa Thiên Huế , 09/2018