Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế số 03/ 2020

Chủ trương -Chính sách
Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và Công nghệ tại Việt Nam.
Lần đầu tiên quản lý cơ sở pha chế khí theo phương thức " hậu kiểm ".
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ : Quan tâm các đối tượng người già trong phòng chống COVID- 19.
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng  quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ .
Bộ Khoa học và Công nghệ: Sẳn sàng những giải pháp ứng phó lâu dài .
Hoạt động khoa học và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều ( IMRT ) trong điều trị các ung thư đầu cổ- tại Bệnh viện Trung ương Huế .
Xác định các gene gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm thẻ chân trắng ở huyện Phong Điền .
Chế tạo nano bạc và ứng dụng để đơn giản hóa quy trình  nuôi cấy mô .
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển  đàn dê núi huyện núi A lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đem giống cây chất lượng đến với người dân .
Tìm giải pháp quản lý bệnh khảm lá sắn tại huyện Phong Điển .
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Đại học Huế về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện A Lưới về việc  thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh thừa Thiên Huế  năm 2020.
Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp  nâng cao năng lực và hội nhập  quốc tế năm 2020.
Tám công trình nghiên cứu để cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.
Công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm ( bộ kít ) phát hiện nCoV.
Chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ra mắt ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân.
Tiếp tục triển khai các phương án mới phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với doanh nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID- 19.

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
Bản tin,Khoa học, Công nghệ,Thừa Thiên Huế, 03,2020