Bản tin Khoa hoc và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế số 01/2020

Trong số nầy
10 sự kiện khoa học và công nghệ năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019.
Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kỷ niệm Ngày Đo Lường Việt nam: Tầm quan trọng  của đo lường.
Tập trung tìm giải pháp hỗ trợ theo chuỗi giá trị, gắn với việc xây dựng các sản phẩm dược liệu đạt chuẩn theo chương trình OCOP.
Ghi tên vào bản đồ y học thế giới.
Chương trình Demo Day 2019: Thúc đẩy, kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Trường Đại học Y dược, Đại học Huế: Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XX.
Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2019.
10 sự kiện Khoa học Thế giới và công nghệ nổi bật năm 2019.
Đón tết Canh Tý vui tươi, an toàn.
Những người tuổi Canh tý nổi tiếng.
Khám phá ý nghĩa hình tượng chuột trong văn hóa dân gian.
Tản mạn về bìa báo Xuân ngày xưa.
Mứt gừng, bánh ngũ sắc Kim Long vào vụ.

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa hoc, Công nghệ,Thừa Thiên Huế,01,2020