Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 7/2018

Hoạt động KH&CN địa phương 
Thừa Thiên Huế  đứng thứ nhất về phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh .
Những chuyển biến tich cực trong hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018.
Đóng góp của KH&CN đối với phát triển nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế .
Nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế .
Cây Thanh Trà "khát" phù sa.
Quyền sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp : Xác lập càng sớm càng tốt .
Điêu khắc Mỹ xuyên- một làng nghề cần được phát huy.
Mô hình robot chữa cháy bằng điều khiển từ xa.
Thông qua Đề án " Phát triển dịch vụ đô thị thông minh" trên địa bàn tình Thừa Thiên Huế  đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.
Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Hoạt động KH&CN trong nước và quốc tế 
Bộ Khoa học và Công nghệ đứng thứ 2/19 Bộ,  ngành về ứng dụng công nghệ thông tin , phát triển Chính phủ điện tử .
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhiệm vụ khoa học công nghệ .
Khẳng định vị thế hoạt động tiêu chuẩn đo lường trong phát triển kinh tế địa phương
Đổi mới để thich ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với dầu nhờn động cơ đốt trong bắt đầu có hiệu lực .
Các nhà khoa học Thái lan sử dụng đồng vị bền để cái thiện các chương trình ghi nhãn thực phẩm và dinh dưỡng .

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
Khoa học , công nghệ , thừa thiên Huế , 7/2018