Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Lào Cai số 1/2020

Hoạt động Khoa học - Công nghệ trong tỉnh
Vai trò của Đảng bộ đối với sự phát triển khoa học và công nghệ.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ TỊCH UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.
Họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Lào Cai.
Hội đồng Sáng kiến  cấp tỉnh họp xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh dợt 1 năm 2020.
Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng góp phần  bảo vệ người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạng trên thị trường tỉnh Lào Cai năm 2019.
Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KH&CN .
Một số kết quả hoạt dộng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn  tỉnh Lào Cai năm 2019. 
Áp dụng tiêu chuẩn ISO trong cơ quan hành chính nhà nước.
Phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Láo Cai.
Vai trò của hoạt động kiểm định thiết bị X- Quang  dùng  trong y tế.
Kết quả nghiên cứu : " Xây dựng mô hình liên kết sản xuất  giống lúa chất lượng cao LH12 theo chuỗi giá trị  tại lào Cai".
Lào Cai- Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư số 1/2020/TT-BKHCN, ngày 20 /01/2020của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 131/QĐ- BKHCN, ngày 20/01/2020 về Ban hành Kế hoạch  rà soát, đánh giá thủ thục  thủ thục hành chánh năm 2020 của Bộ KH&CN .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,Công nghệ,Lào Cai ,1,2020