Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai số 1/ 2019

Hoạt động Khoa học và công nghệ trong tỉnh 
Đề án số 11" Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020" - Những thành công quan trọng.
Hoạt động Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.
Một số kết quả hoạt động của trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường năm 2018.
Một số hoạt động tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiêu biểu góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo mô trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường tỉnh Lào Cai  năm 2018.
Đẩy mạnh việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Hàng hóa  tỉnh Lào Cai .
Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất rau và hoa chất lượng cao tại Lào Cai.
Một số hoạt động đáng chú ý trong năm 2018 của nhiệm vụ " Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh, hại cây quế ở vườn ươm và rừng trồng tại Lào Cai.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .
Nỗ lực xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp .
Sản phẩm Quế, Chuối Lào Cai được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.
Khỏi nghiệp chăn nuôi vịt bầu cổ nhung xanh của chị em phụ nữ nông thôn Làn1
Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ  tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2019.
Giới thiệu văn bản mới 
Hỏi - Đáp
Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Lào Cai số 1/ 2019