Bản tin Khoa học và Công nghê tỉnh Lào Cai số 02/2019

Hoạt dộng KH&CN trong tỉnh 
Phát triển nhãn hiệu đối với sản phẩm nông sản tỉnh Lào Cai
Nhiều dịch vụ KH&CN đi vào cuộc sống.
Những giải pháp cần thiết trong đẩy mạnh thực hiện phong trào " Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trong những năm tới.
Kết quả bước đầu về triển khai Đề án phát triển hệ trí thức Việt số hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019.
Hoạt dộng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn 2013- 2018 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ  Khoa học và Công nghệ Lào Cai.
Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh" Tổ chức, hoạt động của chi bộ Đảng và chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng Bộ tỉnh Lào Cai- Thực trạng và giải pháp".
Vai trò của nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Chìa khóa của những thành công.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ngành khoa học và công nghệ.
Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Biện pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển.
Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN trên địa bàn tỉnh Lào Cai .
Ngành khoa học và công nghệ Lào Cai với hoạt động xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm nông sản của tỉnh.
Dịch vụ  đo điện  trở tiếp địa bàn trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai.
Lào Cai : Kết quả bước đầu thực hiện Đề án" Mỗi xã một sản phẩm "
Kết quả nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia ở một số đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Sở KH&CN trao quà tặng hỗ trợ học sinh đạt giải thưởng KHKT miền núi phía Bắc 2018 - 2019.
Họp ban chỉ đạo cổ phần hóa trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai.
Giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.
Lào Cai công bố quy trình trồng cây tam thất .
Hỏi- Đáp 
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghê,Lào Cai ,02/2019