Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 8/2018

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Phát huy hiệu quả trong việc triển khai đề án " Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 " tại tỉnh Thừa Thiên Huế .
Ban hành Quy chế chấm hồ sơ dự thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần tham gia từ giai đoạn đầu .
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có tư duy toàn cầu .
Hoạt động KH&CN địa phương 
Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu. 
Tác dụng dược lý và cách dùng tinh dầu tràm Huế .
Tuyển dịch văn bia chùa Huế.
Trung tâm Giám sát, điều hành độ thị thông minh: Hỗ trợ chính quyền phục vụ người dân được tốt hơn .
Hội thảo các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung bộ năm 2018.
Lễ Hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018.
Hội nghị Khoa học phòng chống ung thư thường niên năm 2018.
Hoạt động Khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế .
Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018.
Xây dựng mô hình liên kết hiệu quả để phát triển thị trường khoa học và công nghệ .
Đánh giá đổi sáng tạo doanh nghiệp : Những kết quả bước đầu .
3 Bộ phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý .
Việt Nam vô địch ABU Robocon 2018
Huy động tối đa nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo .

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
bản tin , khoa học và Công nghệ , thừ thiên Huề , 8/2018