Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 6/2020

Chủ trương chính sách 
1.8 nhiệm vụ , giải pháp xây dưng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
2.Tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN .
3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tăng cường hợp tác với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4. Đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng  Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ .
Hoạt động Khoa học và công nghệ 
5. Tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng Đề án Khu công nghệ cao.
6. Thực hiện nhiều nhiệm vụ Khoa học và công nghệ nhằm tăng cường ứng dụng và chuyển giao công nghệ .
7. Hương Thủy : Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi .
8. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Phong Điền .
9. Hương Trà : Xây dựng thương hiệu ổi Hương Xuân  theo hướng thâm canh hữu cơ.
10. Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận  thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .
11. 100% thủ tục hành chính của Sở KH&CN được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, Phục vụ hành chính công của tỉnh.
12. Ban hành quy chuẩn kỷ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế và tôm chua Huế .
13. Không lơ là , chủ quan trong phòng dịch Covid-19.
14. Hội thảo Khoa học : Kinh đô Huế 2020.
15. Thừa Thiên Huế : Tổ chức Đại hội tổ chức và kinh doanh Dầu tràm Huế lần 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

ISSN: 
1859-0144
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,công nghệ, Thừa Thiên Huế,6,2020