Bản tin Khoa học và Công nghệ Sơn La số 1/2018

Tin tức và sự kiện 
Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc  lần thứ XVII
Hội thảo " Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội "
Hội Trà  cao nguyên Mộc Châu lần thứ III , năm 2018
Hội nghị tập huấn " Hội nhập kinh tế , cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những điểm mới trong luật chuyển giao công nghệ "
Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
Nghiên cứu- Định hướng - Trao đổi 
Thành tựu hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2016- 2018 và định hướng hoạt động đến năm 2020 
Kết quả triển khai xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn  2016- 2017 
Nghiên cứu , biên soạn địa chí Sơn La
Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

...

ISSN: 
0866-747
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Sơn La
Từ khóa: 
khoa học và công nghệ