Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 191, tháng 6/2020

Trong số nầy : 
1. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 5/2020
2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyền chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
3. Phân tích hiệu quả tài chính mãng cầu xiêm tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
4.Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Dự án " Xây dựng và phát triển mô hình tôm- lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
5.Ngã bảy: Hiệu quả mô hình trồng mẻ trên đất lúa .
6. Hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện thị, thành phố.
7. Triển vọng mô hình thỏ sinh sản.
8.Kĩ thuật cải tại đất vườn kém năng suất.
9. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN .

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
2
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,Công nghệ, Hậu Giang,. 191, 6, 2020