Bản tin Khoa học và công nghệ Hậu Giang số 189 tháng 4-2020

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 3 năm 2020.
Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.
Hiệu quả mô hình Nuôi cá chạch lấu thương phẩm.
Hoạt động Khoa họcvà Công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.
Ứng dụng viên nén từ phân rơm để ươm cây trồng.
Từ 05/3/2020, phải ghi tên cơ quan chủ quản trong mọi trường hợp.
Hội dồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Hậu Giang: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Kiểm định đối chứng công tơ điện quý 1 năm 2020.
Tổng kết hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XI năm 2019.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ , Hậu Giang,189, 4,2020.