Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 185 tháng 12 năm 2019

Trong số nầy
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang năm 2019.
Hậu Giang tham gia sự kiện trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ Gia Lai ( Techdemo) năm 2019.
Hội thảo " Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm  2021 - 2025".
Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị thành phố .
Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn, tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Kiểm định phương tiện cân trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2019.
Thu nhập cao từ mô hình trồng ấu thay lúa vụ 3.
Tập huấn" Chuyển giao kỹ thuật canh tác bắp nếp, dưa hấu tại huyện Phụng Hiệp".
Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Vị Thủy: Chấm giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở, năm học 2019- 2020.
Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Hậu Giang,185, 12,2019