Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 184 tháng 11 năm 2019

Trong số nầy
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 10 năm 2019
Nhiều ưu đãi với công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn.
Hậu Giang tham gia Chợ Công nghệ- Thiết bị và Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo vùng ĐBSCL năm 2019.
Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị thành phố .
Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn, tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Thu nhập cao từ mô hình trồng dưa lưới vàng trong nhà lưới.
Mức hỗ trợ gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng huân chương Độc lập và kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông công lập.
Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng mười Nga (07/11/1017- 07/11/2019) Cách mạng Tháng Mười Nga  và Lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa thời đại ngày nay.
Kiểm định công tơ điện quý 3 năm 2019.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học , công nghệ ,Hậu Giang, 184 , 2019