Bản tin Khoa học và công nghệ Hậu Giang số 181- tháng 08/2019

Trong số nầy:
Tình hình kinh tế- xã hội  tỉnh Hậu Giang tháng 07/2019.
Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng Ủy Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020- 2022: Thành công tốt đẹp.
Tập huấn thực hành Ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
Thông tin nhiện vụ KH&CN: Đề tài" Nghiên cứu đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang".
Hiệu quả từ mô hình trồng rau nhút trong vườn cây ăn trái.
Xây dựng mô hình kè sinh thái từ nguyên liệu tro bay.
Hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp về môi trường của thanh niên.
Hai cậu học trò ước mơ gìn giữ môi trường sạch đẹp.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ, Hậu Giang,181,08/2019