Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng số 04/2019

60 năm xây dựng và phát triển ( 1959- 2019)
Thư chúc mừng của đồng chí Chu Ngọc Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn văn Tùng -Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Sở KH&CN Hải Phòng 60 năm xây dựng và phát triển.
Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ quận, huyện.
Hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013- 2018.
Khoa học và công nghệ dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Khoa học và công nghệ sát cánh cùng doanh nghiệp thành phố.
Công ty cổ phần sơn Hải Phòng phát triển nhờ đầy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất .
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và công nghệ.
Khoa học và công nghệ góp phần phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Hải phòng hỗ trợ 05 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ và 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2019.
Phát triển mạng lưới Thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2019.

ISSN: 
2354-1415
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng