Bản tin Khoa học và công nghệ Bình Phước số 03/2019

Tin tức sự kiện
Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2018
Khánh thành di chúc Quốc gia đặc biệt và họp mặt truyền thông tỉnh Bình Phước - Bình Dương.
Thanh niên đối thoại với Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở KH&CN.
Nghiên cứu trao đổi
Nhìn lại chặng đường thực hiện  VIETGAP trên rau, quả.
Hoạt động khoa học công nghệ  
Bình Phước: Tiếp tục tìm giải pháp để cứu cây tiêu.
Trao chứng nhận VIETGAP cho hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành.
Công nhận 16/18 sáng kiến cấp tỉnh.
Phát triển mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành tại trường THPT chuyên Quang Trung.
Ứng dụng KH&CN để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
Sở KH&CN An Giang khảo sát một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình phước.
Triển khai thực hiện mô hình " Kiểm chứng hiệu quả của việc sử dụng trái điều ủ gốc cho cây tiêu để chống hạn và phòng ngừa sâu bệnh trên địa bàn huyện Bù Gia Mập" .
Kết quả hoạt động KH&CN quý 1 năm 2019.
Sở KH&CN sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ tháng 3/2019.
Phổ biến kiến thức
Những sản phẩm khoa học độc đáo của học sinh.

Quản lý sản xuất và giao dịch khách hàng thời công nghệ 4.0.
Thận trọng khi đầu tư trồng cây sachi.
Bình Phước chủ đ6ọng phòng, chống dịch tả heo Châu Phi .
"Bài thuốc " chống biến đổi khí hậu của nhà nông Phạn Hữu Toàn.
Cách chuẩn bị đất và cải tạo đất trồng rau sạch.
Triển khai một số mô hình ứng dụng khoa học và kỷ thuật trên cây tiêu.

ISSN: 
2354 - 0990
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình phước
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,công nghệ, Bình Phước, 03/2019