Bản tin Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu số xuân 2020

Khoa học và Công nghệ
Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn nước.
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi thời kỳ công nghiệp 4.0.
Kế thừa và phát triển những thành quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới của Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu.
Diễn đàn
Bạc Liêu triển khai các giải pháp phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.
Trồng rau thủy canh- mô hình phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu .
Muối Bạc Liêu- Thương hiệu nổi tiếng gần xa.
Tin tức - sự kiện

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Giải thưởng xuất sắc Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ 8 (2018- 2019).
Khởi động chương trình tôm sạch, lúa an toàn.
Doanh nghiệp khoa học và Công nghệ tiêu biều
Sự hình thành và giá trị của giải thưởng chất lượng quốc gia.
10 sự kiện khoa học thế giới nổi bậc 2019.

ISSN: 
0866-742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Giáo dục Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Bạc Liêu, xuân, 2020