Bản tin Khoa học và công nghệ Bạc Liêu số 2/2020

Khoa học và công nghệ
1.Hệ thống thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu.
2.So sánh, chọn lọc một số giống lúa có khả năng chịu hạn tại tỉnh Bạc Liêu.
3.Đánh giá hiệu quả của phân bón gốc và chế phẩm phun lá sau trổ trong sản xuất lúa.
4.Ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon ) quản canh cải tiến 02 giai đạon, có bổ sung thức ăn viên công nghiệp và vi sinh theo hướng tôm sạch ở huyện Phước Long.
Diễn đàn
5.Tổ chức Dạy - Học qua internet, trên truyền hình nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống Civid-19.
6.Hoạt dộng chuyển giao khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh Bạc Liêu.
7.Đảng bộ Bạc Liêu những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo lời Bác.
Tin tức-  Sự kiện
8. Từ máy ATM rút tiền tự động đến máy ATM gạo.

ISSN: 
0866-742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
2
Nguồn tài liệu: 
SởGiáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ, Bạc Liêu, 2,2020