Bản tin Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu số 1/ 2020

Khoa học và công nghệ
1.So sánh năng suất 13 giống lúa ngắn ngày do trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu lai tạo.
2.Khảo sát một số loại thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến tôm trong mô hình tôm- lúa tại huyện Phước Long,tỉnh Bạc Liêu.
3.Đánh giá kết quả điệu trị viêm phổi nặng ở trẻ em  dưới 5 tuổi bằng Cephalosphorin thế hệ III theo hướng dẫn hạ bậc kháng sinh.
Diễn đàn
4. Nâng cao năng suất trứng Artemia ở mô hình nuôi Artemia ven biển tỉnh Bạc Liêu.
5. Đổi mới phương pháp dạy-học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, đòi hỏi tất yếu của việc triển khai thực hiện chường trình giáo dục phổ thông mới .
6. Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển sản phẩm OCOP tại các hợp tác xã nông nghiệp  ở Bạc Liêu.
Tin tức và sự kiện
7. Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân năm 2019.
8. Bạc Liêu: Chủ động phòng chống dịch bệnh thủy sản  năm 2020.
9. Thêm nhiều tiêu chuẩn để dược công nhận là nhà khoa học đầu ngành từ ngày 15/4/ 2020.
10. Hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ bị tạm dừng làm thủ tục hải quan.

ISSN: 
0866-742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Giáo dục Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Bạc Liêu,1, 2020