Bản tin Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu số 01/2019

Khoa học và Công nghệ
Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bạc Liêu tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  trong giai đoạn hiện nay.
Doanh nghiệp thông minh và xu thế phát triển.
Cần đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu trong thich ứng biến đổi khí hậu.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm thích ứng biến đổi khí hậu và theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường.
Diễn đàn
Kết quả đánh giá và chọn lọc hai giống lúa triển vọng từ tổ hợp lai RVT/OM900 trong vụ  hè thu năm 2018.
Vĩnh Lợi: Kinh nghiệm quản lý và những giải pháp trọng tâm để chỉ đạo ngành tôm có hiệu quả, bền vững trên địa bàn trong thời gian tới.
Mô hình liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn khu dự trữ sinh quyển.
Tin tức sự kiện
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân.
Hiệu quả tác động của công tác thanh, kiểm tra liên ngành về luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Một số kết quả bước đầu của liên hiệp các Hội KHKT Bạc Liêu với công tác tập hợp, đoàn kết trí thức.
Nâng cao hiệu quả, chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tại Bạc Liêu.

ISSN: 
0866 - 742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Trung tâm thông tin và Thống kê Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Bạc Liêu, 01/2019