Bản tin Khoa học công nghệ Hậu Giang số 188- tháng 3/2020

Trong số nầy
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 02 /2020.
Hoạt dộng KH&CN tháng 02 /2020.
Giải pháp để trái mãng cầu xiêm vươn xa.
Hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.
Hổ trợ, giúp đở nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid-19.
Hiệu quả mô hình trồng rau theo hướng an toàn thực phẩm .
Thông báo : Vể việc tuyển chọn tổ chức , cá nhân , chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.
Công đoàn Sở  Khoa học và Công nghệ : Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Dự  án " Xây dựng mô hình nâng cao năng suất,chất lượng trái bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ, Hậu Giang,188,3,2020