Bản tin Khoa học công nghệ Hậu Giang số 183- tháng 10/2019

Trong số nầy 
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 9 năm 2019
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Thông báo: Tiếp nhận đề xuất đề tài?dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025. " Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quy định về đo lường đối với Phương tiện đo nhóm 2
Điểm sáng từ các mô hình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm
Thông tin nhiệm vụ KH&CN đề tài" Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang"
Cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống sạt lở bờ sông.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ ,Hậu Giang,183, 10/2019