Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 179-Tháng 06/2019

Trong số nầy
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 05/2019.
Điều kiện, tiêu chí xét chọn danh hiệu: Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu ".
119 thí sinh tham gia Hội thi"Tin họctrẻ" tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019.
Quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị thành phố.
Tiếp tục mở rộng diện tích trồng khóm MD2.
Hậu Giang: Đẩy mạnh thi đua yêu nước năm 2019.
Thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Thành lập 2 tổ hợp tác trồng tiêu tràm trên địa bàn xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.
Nghiệm thu nhiệm vụ " Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu Giang"

ISSN: 
1859- 0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Hậu Giang ,179, 06/2019