Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 178-Tháng 05/2019

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 4 năm 2019.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
Kè sinh thái chi phí đầu tư thấp, hiệu quả chống sạt lở cao.
Không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ trên 10 năm tuổi .
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả th,ực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Vị ngọt cây khóm MD2 trên vùng đất phèn.
Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hậu Giang: Tổ chức Hội thảo " Khoa học,  công nghệ Hậu Giang tiến tới đổi mới  sáng tạo kiến tạo tương lai".
Tập huấn " Kỹ thuật chăn nuôi gà Tàu Vàng Hậu Giang".
Tập huấn về kinh tế hợp tác.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Hậu Giang,178, 05/2019