Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 176-Tháng 03/2019

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 02/2019
Hội thảo" Đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân năm 2018-2019" 
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị,Thành phố 
Khởi nghiệp Hậu giang: 15 dự án, ý tưởng vào vòng chung kết.
Thông tin nhiệm vụ Khoa học và công nghệ: Dự án " Ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ".
Hội thảo " Đánh giá kết quả và hiệu quả mô hình cải thiện sinh kế "
Tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm tại An Giang  và Đồng Tháp.
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ.
Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan nhà nước.
TP Vị Thanh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Vị Thanh  lần thứ III năm 2018.
Thông báo tiếp nhận đề xuất , đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2020.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin ,Khoa học Công nghệ, Hậu Giang, 176, 03/2019