Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 174 Xuân Kỉ Hợi 2019

Năm Hợi với những sự kiện trọng đại của Bác Hồ và Đảng ta.
Xuân về nhớ Tết trồng cây của Bác Hồ cách đây 60 năm .
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết 2018
Châu Thành: niềm vui từ những công trình nghiên cứu , ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Phục hồi bệnh vàng lá gân xanh trên cây quýt
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 15 năm nhìn lại
Nhũng "ngọn đuốc" sáng tạo .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ ,Hậu Giang,174 , Xuân Kỉ Hợi, 2019