Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 173- tháng 12/2018

Trong số nầy
1. Tình hình thực hiện  các chỉ tiêu  kinh tế - xã hội  tỉnh Hậu Giang năm 2018.
2. Triển vọng khóm MD2 trên vùng đất phèn
3. Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
4. Hội thao,, hội thảo ngành KH&CN ĐBSCL lần thứ XXIII năm 2018 tại Sóc Trăng .
5. Hội đồng KH&CN đánh giá phần mền quản lý văn bản cấp huyện và đánh giá cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến  tỉnh Hậu Giang.
6. Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm.
7. Dịch chiết của trái thần kỳ và sự ảnh hưởng đến vị giác .
8. Hậu Giang : Tham gia Hội chợ Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông sản an toàn ĐBSCL tại 4 tỉnh Tứ giác Long xuyên 2018.
9. Thông báo : Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018, đề tài " Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp  với máy kéo phục vụ vùng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang" .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin , Khoa học , công nghệ , Hậu Giang , 173, 12/2018