Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 172- tháng 11/2018

Trong số nầy
1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 10  năm 2018.
2. Không sử dụng người dưới 18 tuổi làm công việc bức xạ 
3. Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
4. Thông tin nhiệm vụ KH&CN: Dự án " nâng cao năng suất, chất lượng và đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại HTX sản xuất cam xoàn Phương Phú, quýt đường Long Trị, Hậu Giang".
5. Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn tổ chức và các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN .
6. Hiệu quả từ mô hình trồng dâu Hạ Châu.
7. Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN .
8. Hiệu quả mô hình trồng cây phòng,chống sạt lở.
9. Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang tích cực hưởng ứng" Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện".

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ , Hậu Giang, 172, 11/2018