Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 171- tháng 10/2018

Gồm các bài viết
1/Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu giang tháng 9 năm 2018 .
2/ Hậu Giang ban hành  Chương trình Nâng cao năng lực chọn tạo giống lúa nhằm đáp ứng nhu cầu giống lúc mới, năng suất, chất lượng cao và thích nghị tốt giai đoạn 2018-2015.
3/ Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị, thành phố.
4/ Hiệu quả từ mô hình nuôi rắn Ri cá .
5/ 100% cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm .
6/ Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn tổ chức và các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ.
7/ Triển vọng mô hình " Nuôi heo trên nền đệm lót sinh học "
8/ Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2018, đề tài " Khảo sát tình hình thoái hóa  khớp gối và so sánh kết quả điều trị bằng tiêm  nội khớp huyết tương giàu  tiều cầu tự thân với acid hyaluronic tại tỉnh Hậu Giang "
9/ Độc đáo với nghề đẩy côn bắt cá mùa nước nổi .
10/ Hậu Giang tham dự chuỗi sự kiện  Trình diễn  kết nối cung cầu công nghệ  ( TechDemo 2018)
11/ Tham quan mô hình trồng cam Mật không  hạt theo tiêu chuẩn  VietGAP tại huyện Phong Điền , tp Cần Thơ .
12/ Mời viết bản tin Xuân Kỷ Hợi  năm 2019.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghê hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin , Khoa học công nghệ, Hậu Giang , 171, 10/2018