Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 169- tháng 8/2018

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu giang tháng 7/2018.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN .
Hoạt động KH& CN cấp huyện, thị, thành phố .
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ .
Kết quả hội thi Sáng tạo thanh , thiếu niên , nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018.
Giải pháp kỹ thuật giảm lượng axít hữu cơ và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa trên đất phèn và đất phù sa tại tỉnh Hậu Giang.
Hòa An triển vọng phát triển giống lúa ST 24.
Thông báo Kế hoạch Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ và tuyên truyền  nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp .
Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang thăm và trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghê hậu Giang
Từ khóa: 
Khoa học công nghệ , hậu giang , 169, 8/2018