Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 168- tháng 7/2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 06 tháng  đầu năm 2018.
Tập huấn Áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018.
Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị thành phố .
Sở Khoa học và Công nghệ : Phát động phong trào thi đua năm 2018.
Hậu Giang tham gia lễ hội lúa gạo và triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Long An .
Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh- Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.
Phụng Hiệp triển vọng mô hình trồng thanh long ruột đỏ .
Kính thông minh dành cho người khiếm thị.
Công nhận tiến bộ kỹ thuật trogn nông nghiệp .
Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghê hậu Giang
Từ khóa: 
Khoa học công nghệ Hậu Giang, 168- tháng 7, 2018