Bản tin KH&CN Số Xuân Canh Tý 2020

Trong số này

1. Kết quả bước đầu triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại Vĩnh Long (ThS. Nguyễn Văn Giới - P. Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long);

2. 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2019 (Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long biên tập từ nguồn: baochinhphu.vn);

3. Hiệu quả thực tiễn từ những nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu năm 2019 (TS. Đặng Phúc Hưng - TP. Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Vĩnh Long);

4. Thanh tra khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh - một năm nhìn lại (ThS. Phạm Văn Tâm - Chánh Thanh tra Sở KH&CN Vĩnh Long);

5. Thương hiệu - tài sản trí tuệ vô giá của doanh nghiệp (Vũ Thanh Tâm - TP. Phòng Quản lý Công nghệ, Sở KH&CN Vĩnh Long);

6. Hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ không ngừng đổi mới và phát triển (Võ Văn Long - GĐ. Trung tâm Ứng dụng KHCN Vĩnh Long);

7. Nâng cao chất lượng thông tin khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (Nguyễn Hữu Minh - PGĐ. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long);

8. Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Trần Văn Thông - PCCT. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long);

9. Ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long - 25 năm bình xét danh hiệu “Viên phấn vàng” (Nguyễn Thị Quyên Thanh - Tỉnh ủy viên, Đại biểu QH, GĐ. Sở GD&ĐT Vĩnh Long);

10. Thơ: Tri Ân (Phương Ánh);

11. Thành phố Vĩnh Long hướng đến đô thị văn minh (Võ Hữu Xuân - TP. Phòng Kinh tế TP. Vĩnh Long, UBND Tp. Vĩnh Long);

12. Vĩnh Long tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Lê Thị Phương Oanh - Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long);

13. Tình hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo ở Vĩnh Long và định hướng thời gian tới (Trương Thanh Sử - PGĐ. Sở Công thương Vĩnh Long);

14. Triển lãm, Hội chợ thương mại góp phần đưa hàng hóa Vĩnh Long vươn xa (Mai Phương - Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long);

15. Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật năm 2019 (ThS. Thái Văn Tào - Tổng TK, Chánh VP. Liên hiệp Các Hội KH&KT Vĩnh Long);

16. Tuổi trẻ Vĩnh Long hướng đến Cách mạng công nghiệp 4.0 (Nguyễn Huỳnh Thu - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long);

17. Phụ nữ Vĩnh Long với khởi nghiệp (ThS. Phan Kim Quyên - PCT. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long);

18. Các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp thành công trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 (TS. Trần Thanh Thy - Trường Đại học Cửu Long);

19. Kỹ sư Nguyễn Hữu Dùng - nhà khoa học vì nông dân (Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long);

20. Thơ: Ngày đầu xuân (Phương Ánh);

21. Bảo tàng Vĩnh Long không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan (Lê Ngọc Anh - PGĐ. Bảo tàng Vĩnh Long);

22. Vĩnh Long xúc tiến, liên kết du lịch (Hữu Thoại - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long);

23. Thơ: Thì thầm mùa xuân (Phương Ánh);

24. Năm Canh Tý nói chuyện Chuột (Minh Hữu).

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin KH&CN Số Xuân Canh Tý 2020