Bản Khoa học Công nghệ Bạc Liêu số 03/2018

Khoa học và Công nghệ 
Giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Đầy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cho các hợp tác xã nông nghiệp để phát triển kinh tế , văn hóa -xã hội ở huyện Hồng Dân .
Nghiên cứu chế tạo mô hình máy sản xuất nước lạnh 3 cấp nhiệt độ ứng dụng trong dạy nghề cơ điện lạnh tại trường cao đẳng nghề Bạc Liêu. 
Những kinh nghiệm về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu .
Hiệu quả triển khai mô hình nuôi Artemia có áp dụng cải tiến kỹ thuật trên địa bàn  huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu .
Diễn đàn
Kinh nghiệm phát triển du lich lễ hội của một số nước và bài học cho Việt Nam.
Sét và những biện pháp phòng chống sét trong mùa mưa dông .
Bạc Liêu : Thanh công mô hình nuôi tôm thể chân trắng siêu thâm canh trong hồ  nối tròn .
Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu .
Tin tức sự kiện  
Sự xuất hiện thể Vermiform trên tôm thẻ nuôi thâm canh  nhiễm hội chứng phân trắng .
Cần đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành  luật chuyển giao công nghệ- hỗ trợ, thúc đầy doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ .
Hội thảo khoa học " Ứng dụng công nghệ mới của Nhật bản để nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu "

ISSN: 
0866-742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học công nghệ Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin , Khoa học công nghệ , bạc Liêu