Bách khoa Khoa học lý thú cho mọi người

Giới thiệu những chuyện lạ, hấp dẫn về: Các nền Văn hóa trên thế giới; Vật chất vận động như thế nào? Con người - Môi trường - Sự kiện; Khoa học; Thiên nhiên ;Các hoạt động thể thao; Cơ thể con ngưởi; Lich sử; Địa lý; Phương tiện giao thông; Loài khủng long; Thế giới động vật.

Tác giả: 
Đào Đăng Trạch Thiên (Biên dịch)
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1999
Từ khóa: 
khoa học lý thú
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
389 trang - khổ 19 x27 cm
Giá: 
200.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508.04

Tài liệu khác

Trang