Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng- kỷ yếu hội thảo

Giới thiệu nội dung
Ban biên tập tuyển chọn 54  bản báo cáo khoa học của các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh Cao Bằng và các Viện, Học viện, các cơ quan Trung ương, các trường Đại học đã tham dự hội thảo khoa học,vào ngày 14, 15 tháng 12- 1994 tại Cao Bằng,  in thành kỷ yếu hội thảo  : Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nhằm phục vụ bạn đọc trong cả nước và quốc tế đến thăm Cao Bằng, nhân kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Người .

Tác giả: 
Biên tập : Trần Phượng- Hà Thị Bời - Dương Thị Dung- Trần Trân.
Năm xuất bản: 
1995
Từ khóa: 
Bác Hồ, nhân dân, dân tộc,Cao Bằng,kỷ yếu, hội thảo
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
412 trang - Khổ 14.5 x 20.5