Almanach Những sự kiện lịch sử Việt Nam

Nội dung sách gồm 3 phần lớn : 
Phần thứ nhất :  2 chương 
Chương 1: Những sự kiện lịch sử ghi theo năm.
Chương 2:Những sự kiện lịch sử ghi theo ngày, tháng,năm.
Đây là phần thống kê tổng hợp khá đầy đủ các sự kiện lich sử Việt Nam từ buổi lập quốc đến hết  năm 1998 và các sự kiện được ghi theo lịch từng ngày .
Phần thứ 2: Biên niên Những sự kiện lịch sử quan trọng. Trên cơ sở thống kê, tổng hợp các sự kiện lịch sử ở phần trên, phần nầy chỉ lọc ra giới thiệu  những sự kiện lịch sử quan trọng về mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội và ghi chép theo thứ tự năm tháng xảy ra các sự kiện.
Chương 1:Thời kỳ cổ và trung đại 
Chương 2: Thời kỳ cận và hiện đại 
Phần thứ 3:Những ngày tháng đáng ghi nhớ của từng loại sự kiện. gồm 12 chương .
Chương 1: Ngày tháng  của các nhân vật lịch sử
Chương 2: Những cuộc khởi nghĩa trong lịch sử
Chương 3: Những chiến dịch nổi tiếng trong 2 cuộc  kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân Việt Nam
Chương4: Những trận đánh lớn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Chương 5:  Ngày tháng lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.
Chương 6: Các kỳ họp của Quốc hội Việt Nam.
Chương 7: Các  kỳ họp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương 8: Những sự kiện liên quan đến quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Chương 9: Ngày bắn rơi số chẵn máy bay Mỹ trên chiến trường miền Bắc Việt Nam .
Chương 10: Những ngày kỉ niệm  trong năm theo dương lich 
chương 11:Những ngày kỉ niệm  trong năm theo âm lịch
chương 12:Lịch các lễ hội truyền thống của Việt Nam 

Tác giả: 
Phạm Đình Nhân
Năm xuất bản: 
1999
Từ khóa: 
Almanach, Những sự kiện, lịch sử Việt Nam
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
1239 trang - Khổ 16 x 24 cm
Giá: 
180.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
60101