Adobe Photoshop Elements 4.0 dành cho các nhiếp ảnh gia kỹ thuật số

Gồm 13 chương :
Chương1: Quản lý ảnh bằng Organizer.
Chương2 : Tìm hiểu Camera Raw
Chương 3: Chỉnh cỡ và cắt cúp 
Chương 4: Chỉnh màu dành cho các nhà nhiếp ảnh
Chương 5: Chỉnh sửa các sự cố của ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số .
Chương 6:Các kỹ thuật chọn .
Chương 7: Chỉnh ảnh chân dung.
Chương 8: Xáo các đối tượng không muốn có 
Chương 9:  Các hiệu ứng ảnh đặc biệt .
Chương 10 : Các kỹ thuật phục hồi ảnh .
Chương 11 :  Các kỹ thuật làm nét ảnh >
Chương 12 : Trình bày ảnh với khách hàng
Chương 13 :Cách tạo các bản trình chiếu bằng ảnh.

Tác giả: 
Nguyễn Khoa cát- Trương Ngọc Minh- Nguyển Hữu Tiến - Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2006
Từ khóa: 
Adobe , Photoshop elements 4.0, nhiếp ảnh gia , kỹ thuật số
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
551 trang - khổ 19 x 29,5 cm
Giá: 
149.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
119