72 Kỹ thuật xử lý công việc văn phòng trên máy vi tính

Được bố cục rõ ràng, các bước hướng dẫn ngắn gọn kèm theo hình ảnh minh họa, chỉ ra những công cụ thích hợp nhất để xử lý nhanh các công việc hàng ngày trên máy tính như cập nhật Office, tra từ nhanh với ô Research, nén hình ảnh, hiệu chỉnh tài liệu...;một số kỹ năng Office cao hơn như viết các macro, xác lập các template (khuôn mẫu) , chỉnh sữa các cửa sổ chuẩn.

Tác giả: 
KS. Nguyễn Công Sơn - Phan Thế Nhân
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2005
Từ khóa: 
tin học văn phòng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
557 trang - Khổ 16 x 24 cm
Giá: 
89.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.12