100 Thủ thuật cao cấp với Linux

Tác giả: 
Ks. Nguyễn Ngọc Tuấn - Hồng Phúc
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2005
Từ khóa: 
100 Thủ thuật cao cấp với Linux
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
309 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
47.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
10201