100 mẹo và tiện ích trong Linux

Kiến thức về Linux khá hoàn chỉnh  được gói gọn trong 100 mẹo, để  bảo vệ dữ liệu an toàn chống lại các hacker chuyên tìm phá dữ liệu trên hệ máy tính,  với  6 nội dung như sau:
- Căn bản về Server
- Các bản sao lưu dự phòng
- Tạo mạng
- Giám sát
- Tạo Script
- Các Server thông tin

Tác giả: 
KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
linux nguồn mở
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
232 trang - Khổ 14 x 20 cm
Giá: 
23.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.11